Το συνέδριο «PREVEZA SPORTS TOURISM- FORUM» θα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες, προσκεκλημένους ομιλητές και παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών, με τη συμμετοχή κορυφαίων Δημοσιογράφων
(AIPS EUROPE- ΠΣΑΤ-ΕΣΗΕΑ), ακαδημαϊκών, φοιτητών, αθλητών, αθλητικών στελεχών, επαγγελματιών, και εκπροσώπων φορέων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Ο στόχος είναι, όπως αναφέρει και το υπουργείο Τουρισμού, μέσα από τη συνεργασία των Δήμων και των Περιφερειών με επαγγελματίες του χώρου, να προωθείται μια περιοχή ολιστικά, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα συνεργιών με συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster, tour operators, αεροπορικές εταιρείες) και συν διαφήμισης κατά τα πρότυπα του ΕΟΤ, απελευθερώνοντας πόρους για την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων προώθησης ενός προορισμού.

Χρειάζονται όλοι να συνεισφέρουν σε αυτήν την προσπάθεια, εξειδικευμένες εταιρείες Αθλητικού Τουρισμού, εταιρείες και άνθρωποι που ασχολούνται με το βουνό, με τα μονοπάτια, τα λιμάνια και τις θάλασσες.
Άλλωστε, η μεγάλη έρευνα του ΣΕΤΕ που ρίχνει φως στις νέες τάσεις του Τουρισμού Παγκοσμίως και που αφορά την ανάπτυξη των τουριστικών προϊόντων της χώρας, αναφέρεται ξεχωριστά στον Αθλητικό Τουρισμό.